Отопление на складове под наем

Развитието и укрепването на международните отношения влияе положително върху стокооборота между държавите. Вносът и износът на стоки налага необходимостта от наемане на складове под наем, които да обслужват движението им и, естествено, тяхното съхраняване. Така се появяват складове от висок клас, отговарящи на всички изисквания от страна на клиентите.

Даването складове под наем позволява развитието на икономиката, а така също и развитие на средния бизнес, който има възможност временно да съхрани своите стоки и да увеличи продажбите си.

Съхраняването на различните стоки, суровини и продукция изисква и различни условия в складовите помещения по отношение на влажност на въздуха и температура.

Отоплението на складовете под наем е едно от изискванията за добри условия за съхраняване. То е различно – водно, въздушно, електрическо.

Разбира се, отоплението е скъпо мероприятие. Необходимо е да се изработи проект, да се закупи необходимото оборудване, да се монтира и пусне в експлоатация. Но с това разходите не приключват. В бъдеще трябва да се поддържа системата в добро състояние и навреме да се изправят възникналите аварии.

Складовите помещения обикновено трябва да се отопляват и за това собствениците трябва да решат как ще ги отопляват.

Водното отопление позволява да се реши един от най-важните проблеми – създава се оптимален температурен режим с равномерно нагряване на всички складове.

Водното отопление се явява традиционно и за частните жилища. В складовете се цени, защото има възможност да се поддържа минимално ниво на допустимата температура и не се пресушава въздуха, което е важно за някои групи стоки.

В промишлените предприятия често се съчетава водното отопление с въздушното.

Въздушното отопление на складовете под наем дава възможност за локално затопляне на помещенията, регулиране температурата на въздуха. То има и своите недостатъци – по-скъпо е. Именно този фактор не винаги позволява собствениците на складове да го използват.

Използването на инфрачервени промишлени нагреватели открива нова ера на електрическо отопление на складовете.

Тези устройства се закрепват непосредствено под тавана и оказва въздействие на определена площ. Правилно разположените нагреватели позволяват да се постигне равномерно и качествено затопляне на помещенията и възможност за строго спазване на температурния режим.

Електрическото отопление има и своите недостатъци – оборудването за него е достатъчно скъпо. Но монтирането на такова отопление в складовете под наем позволява да се работи в комфортни условия.

Ако пред вас стои въпроса за отопление на складовете, то трябва да се съобразите с вашите финансови възможности, а така също и с изискванията за съхранение на стоките.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *