Професионален домоуправител – да

Правилното и успешно управление на общата собственост в големите сгради е основна задача на назначения професионален домоуправител от съответната фирма.

Основната дейност е осъществяване поддръжка на техническото състояние на използваната обща собственост.

Домоуправителят носи материална отговорност за своята дейност.

Професионалният домоуправител знае как да подготви, обобщи и предложи конструктивни решения по отношение поддръжката на всяка една система от общата собственост.

Той дава информация за своята работа и разяснява на живущите в сградата техните права и задължения по отношение собствеността.

Това е човекът, който трябва да избере подходящата фирма за ремонт, когато се налага такъв. Всички направени разходи се отчитат, защото това са пари на собственици в съответната сграда.

Силите на управляващия общата собственост трябва да са насочени към изпълнение решенията на общото събрание.

Правилното изразходване на средствата трябва да е основна отговорност.

Всички инженерни системи трябва да са винаги в изправно състояние – отопление, водоснабдяване и канализация. Да се упражнява контрол на подаването на водата и отоплението.

Много е важно за една многоетажна сграда да се поддържа винаги в изправност асансьора – това е вид транспортно средство, действащо нагоре – надолу, за да осигури придвижването, спокойствието и безопасността на ползващите го.

Професионалният домоуправител ще води домовата книга и всички приходи от собствениците ще бъдат завеждани своевременно – това е един добър аргумент за ползване услугите му.

Професионален домоуправител София, който може да бъде на ваше разположение при сключване на договор със съответната фирма, е запознат с всички изисквания по отношение на воденето на домовата книга, изискванията на закона за етажната собственост и всички други документи, необходими за осигуряване на вашето спокойствие.

Да бъде чисто стълбището, да бъде в добър вид асансьора, за това има грижа домоуправителя.

Всички ремонти по всяка една система – планови или аварийни, се организират и осъществяват под наблюдението на домоуправителя. Той има необходимите познания за общата собственост и за задълженията на собствениците.

След събиране на задължителните вноски от всеки собственик, той прави разплащанията за общата електроенергия (за стълбището), за асансьора.

Разбира се, той урежда и плащанията на всички услуги във връзка с поддръжката на общата част.

Всички тези дейности, свързани единствено с нормалния и спокоен живот в сградата са достатъчно основание вие да ползвате услугите на професионален домоуправител.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *