Основни функции на оперативен лизинг

Оперативният лизинг е вид лизинг, при който се приема за ползване определено имущество срещу внасяне на определена сума. Тази форма на ползване на имуществото е свързана с отговорност на наемателя за съхраняване и опазване на обекта на договора. Всички взаимоотношения между страните са оформени в договор.

Срокът на договора е значително по-малък от срока за ползване на наетото имущество, защото се знае, че стойността на обекта не може да се възстанови за този срок. Имуществото се отдава за ползване чрез оперативен лизинг многократно. Наемателят не получава имущество по заявка, а ползва това, което е на разположение в лизинговата фирма. Фирмите всъщност разполагат с имущество, за което не знаят до колко ще се ползва в бъдеще.

Задълженията за ремонта, техническото обслужване и застраховането са задължение на фирмата, предлагаща имуществото за ползване. Ползвателят на имуществото може да разтрогне договора, ако то по силата на непредвидени обстоятелства се окаже в състояние, в което не може да се ползва. Риск от загуба, от повреда на наето имущество тежи на наемодателя.

Размерът на плащанията при оперативен лизинг са по-високи, защото наемодателят отчита допълнителни рискове, например, свързани с клиенти за повторно даване на имуществото, възможни загуби или повреди на имуществото.

При приключване на договора имуществото се връща на лизинговата фирма. Получателят на имуществото след като е имал изрядни отношения с наемодателя, може отново да сключи договор за наемане по оперативен лизинг ново имущество. Имуществото, което се наема по този лизинг, е разнообразно. Като се започне с автомобилите (този вид имущество диктува необходимостта от създаване на вторичен пазар) и се стигне до компютрите, които са свързани с риск за технологично остаряване.

Често се налага да се ползва специализирана техника за нуждите на строителни фирми чрез оперативен лизинг. Не винаги е изгодно да се купува дадено оборудване, поради факта, че се налага да се ползва само за определена цел и за кратко време. След приключване на работата това оборудване е излишно и за това е изгодно да се вземе в заем и да се плаща определена сума. Това е изгодна сделка, защото не се налага да се заделят големи средства и същевременно същите се ползват за разширяване на бизнеса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *